KRYTERIA PRZEMOCY – kiedy jest przemoc?

RODZAJE PRZEMOCY

CZYNNIKI RYZYKA PRZEMOCY

MECHANIZMY PRZEMOCY

na te m.in. tematy rozmawiają goscie Katarzyny Pelc :"

Katarzyna Pytko-Kiełkowska - Stowarzyszenie Dobrej Nadziei,

Małgorzata Łyżwińska - Kustra - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

dyr. Krzysztof Malec - Ośrodek Interwencji Kryzysowej

                                                                               Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  - 800-12-00-02

                                                                                        e-mail - niebieskalinia@niebieskalinia.info

Telefon Zaufania dla Seniorów : 12 413 71 33

Telefon Zaufania całodobowy : 12 421 92 82