O problemach, które można rozwiązać, trzeba tylko wiedzieć jak,  Katarzyna Pelc rozmawia z radcą prawnym Małgorzatą Żabińską i Anną Durbas z Punktu Konsultacyjnego Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie