Od roku 2019 roku Stowarzyszenie MONAR prowadzi 10 Hosteli Postrehabilitacyjnych, na terenie całej Polski. Hostele MONAR dysponują 178 miejscami przeznaczonymi dla osób, które ukończyły terapię uzależnień.

W Hostelach realizowane są zadania związane z reintegracją społeczną i zawodową. Uczestnicy programów postrehabilitacyjnych mogą również korzystać z oferty wsparcia psychologicznego i poradnictwa.
Działalność Hosteli przeciwdziała nawrotom w uzależnieniu choroby oraz ułatwia ich mieszkańcom bardziej bezpieczny i łatwiejszy powrót do samodzielnego funkcjonowania w różnych rolach społecznych.

Adres
ul. Sadowa 117a, 119, 121, 32-020 Wieliczka (woj. małopolskie)
Kontakt
606 203 156
12 645 06 10
wodowska@interia.pl