Przyczynami ich życiowych trudności najczęściej były: eksmisja, konflikty rodzinne, uzależnienie i bezrobocie. Najwięcej spośród nich ma wykształcenie zawodowe lub podstawowe. Zaledwie 2 proc. bezdomnych skończyło studia. Najczęściej mają od 41 do 60 lat. Żyją z zasiłków i zbieractwa. Niemal 17 proc. nie ma żadnego źródła dochodu.

O problemie bezdomności Katarzyna pelc rozmawia z Alicją Szczepańską, krakowską radną
i  Małgorzatą Kurdybacz, kierownikiem Działu Pomocy Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.