Szkolenia prowadzone są przez specjalistów psychoterapii uzależnień, psychologów i pedagogów.
Dzieci i młodzież mogą dowiedzieć się m.in. jak stosować zachowania asertywne, jak radzić sobie ze stresem, jak osiągać cele życiowe oraz jak wyrażać emocje.
Rodzice i nauczyciele mogą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie budowania relacji, komunikacji wspierającej rozwój oraz mogą poznać metody przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym u dzieci i młodzieży.
Szczegóły na stronie:
https://www.mcpu.krakow.pl/content/zapraszamy-na-szkolenia-profilaktyczne-w-okresie-ferii-zimowych-realizowane-w-formie-online