Wyniki przeprowadzanych badań wskazują na skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu PTSD, lęków, depresji. Czyli tego wszystkiego czego doznawały, przez wiele lat  kobiety uwikłane  w  przemoc.

Grupa psychoterapeutyczna:

prowadzona jest przez Panią Iwonę Annę Wiśniewską – seksuologa klinicznego, psychoterapeutę CBT, psychologa, pedagoga, superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, biegłego sądowego, certyfikowanego specjalistę w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowanego specjalistę w zakresie pomocy ofiarom przemocy, mediatora;