Ważnym zadaniem dla organizatorów konferencji tj. Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ, jest wspieranie nauczycieli w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami psychicznymi, problemami emocjonalnymi i uzależnieniami. W związku z tym Konferencja Satelitarna była okazją do zaprezentowania przez specjalistów całej Polski najnowszych koncepcji, wyników badań oraz zaleceń w tym zakresie osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą w szkole. W konferencji wzięło udział 160 osób, nauczycieli, pedagogów i psychologów z krakowskich placówek oświatowych, kuratorów sądowych oraz pracowników pomocy społecznej.

Program konferencji obejmował wykłady:

  • Złe, uszkodzone, chore, stygmatyzowane: historia psychopatologii wieku rozwojowego, autor tekstu prof. Jacek Bomba, wykład wygłosił dr n. med. Krzysztof Szwajca,
  • Wczesne rozpoznanie u młodzieży zagrożenia samobójstwem prof. dr hab. n. med.  Agnieszka Gmitrowicz,
  • Różne oblicza traumy wśród adolescentów – studia przypadków dr n. med. Iwona Makowska ,
  • Czy możemy mówić o zaburzeniach osobowości u osób w wieku rozwojowym? dr n. med. Anna Kaźmierczak-Mytkowska,
  • Aktualne spojrzenie na jadłowstręt psychiczny uwzględniające jakość życia i zaburzenia współistniejące lek. med. Ida Zasada,
  • W poszukiwaniu przyczyn dziecięcej otyłości: rola stresu, zaburzeń internalizacyjnych i eksternalizacyjnych dr hab. n. biol. mgr psych. Tomasz Hanć.

 

W trzecim dniu konferencji jubileuszowej pt.: "Czy psychiatria kołem się toczy?”O zmienności i niezmienności w psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży" tj. 18 listopada br Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie było organizatorem sesji tematycznej dotyczącej problematyki uzależnień w wieku rozwojowym.

W ramach sesji odbyły się następujące wykłady:

  • Leczenie uzależnień u dzieci i młodzieży z perspektywy psychiatry, dr n. med. Paweł Gałek,
  • Doświadczenia kliniczne w pracy z dziećmi i młodzieżą z problemami uzależnień, Pani Jolanta Ryniak, Specjalista Psychologii Klinicznej, psychoterapeuta, superwizor,
  • Możliwe czynniki ryzyka zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży przebywającej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, dr n. med. Witold Pawliczuk,
  • Czy profilaktyka uzależnień ma sens? – praktyka Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, mgr Adam Chrapisiński.