Bezpieczeństwo w miejscu wypadku, określenie stanu poszkodowanego, wezwanie Pogotowania Ratunkowego, udrożnienie dróg oddechowych, w razie zatrzymania krążenia masaż serca bez konieczności  sztucznego oddychania - to podstawowe kroki w udzielaniu pierwszej pomocy. Rozmawiają pielęgniarka Bożena Woźniak-Pachota, kierownik Szkoły Ratownictwa Medycznego Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego i Marzena Florkowska