Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

"Pejzaże regionalne" Audycja z dnia 19.03. 2023 r.

(fot. MACIEJ SZLING)

ZAGADKA REGIONALNA (19.03)

Szczyt o wysokości 726 m w zachodniej części GÓR LELUCHOWSKICH, opadający w kierunku MUSZYNY - ZDROJU.

W odróżnieniu od większości wzniesień Gór Leluchowskich grzbiet jest odkryty i trawiasty, dzięki czemu rozciągają się z niego szerokie panoramy widokowe na Tatry, Góry Lubowelskie i Pasmo Jaworzyny Krynickiej.

Szczyt jest dobrze widoczny i rozpoznawalny, ponieważ stoi na nim wieża przekaźnikowa.

(fot. JERZY OPIOŁA/Wikipedia)

(fot. JERZY OPIOŁA/Wikipedia)

Na tę górę można dojechać od strony ulicy Ogrodowej za szlakiem koloru żółtego, który z centrum Muszyny - Zdroju prowadzi na jej szczyt.

Gmina Uzdrowiskowa Muszyna w ubiegłym roku rozpoczęła budowę wieży widokowej na tym szczycie.

Proszę podać nazwę tego szczytu.

ADRES INTERNETOWY: regionalne@radiokrakow.pl

                                         do godz. 7.30 dnia 19.03.2023 r.

UPOMINKI:

album Krystyny Suchodolskiej - Olchawy "GENA NOWAK (1927 - 1981) - (Nie)pokorna wśród artystów".

książka WOJCIECH MARIA BARTEL 1923-1992 o historyku prawa i badaczu dziejów ustroju Polski

książka Bartłomieja Barta Dyrcza  "DZIEJOPIS. KLISZCZACKI TRÓJKĄT"

książka, wraz z płytą CD "CHYŻNE MARII MAŁYSY i JANA ŻOŁNY

album "PODZIEMNY OLKUSZ"

(fot. Mach 240390/Wikipedia)

(fot. Mach 240390/Wikipedia)

MAŁGORZATA BAJOREK jest mieszkanką MUSZYNY - ZDROJU od wielu pokoleń.

Jej przodkowie odnotowani zostali w tej miejscowości jeszcze w okresie Konfederacji Barskiej.

Niedawno wraz córką KINGĄ POLAŃSKĄ wydała książkę "ŚLAD", która opisuje historię muszyńskich Żydów, ich życie i zagładę.

Według spisu z 1938 r. Żydzi w Muszynie stanowili 23 % ludności, w miasteczku zamieszkiwało 177 rodzin, także rzemieślniczych.

Książka opisuje losy między innymi:. Gutwirthów, Klafterów, Fruchtmanów, Gottlobów i Reichów.

Zawiera też listę 22 uczniów wyznania mojżeszowego skreślonych z list Szkoły Podstawowej w Muszynie na zarządzenie władz niemieckich z dniem 22 grudnia 1939 r. i z dniem 2 stycznia 1940 r.

Książka, którą wydało Stowarzyszenie "KLUCZ MUSZYŃSKI", jest dokumentacją tamtych czasów i ma chronić pamięć o muszyniakach - wyznania mojżeszowego, ofiarach "Holocaustu".

Posłuchaj autorek książki!

fot. BARBARA RUCKA

fot. BARBARA RUCKA

Heligonka (fot.JPascher/Wikipedia)

Heligonka (fot.JPascher/Wikipedia)

HELIGONKA - diatoniczny akordeon guzikowy, jest instrumentem ludowym popularnym w Czechach i na Słowacji.

W Polsce używany bywa najczęściej na Śląsku Cieszyńskim i w Beskidzie Żywieckim.

Ale nie tylko!

(fot.Henryk Bielamowicz/Wikipedia)

(fot.Henryk Bielamowicz/Wikipedia)

Od 4 lat w ZAKLICZYNIE NAD DUNAJCEM, przy tamtejszym Centrum Kultury, działa Zakliczyński Klub Małopolskich Heligonistów i Harmonistów. To jedyny taki klub w Polsce.

Powstał z inicjatywy mistrza gry na tym instrumencie TADEUSZA MALIKA - instruktora gry na heligonce i harmonii polskiej.

Obecnie klub tworzy ponad 35 osób w różnym wieku.

od lewej: Amelia Damian, Stanisław Damian, Anna Drożdż, Tadeusz Malik, Filip Krupa i Kamil Maciaszek

od lewej: Amelia Damian, Stanisław Damian, Anna Drożdż, Tadeusz Malik, Filip Krupa i Kamil Maciaszek

W zespole grają uczniowie: KAMIL MAZIARZ, FILIP KRUPA oraz AMELIA DAMIAN, występująca wraz z tatą STANISŁAWEM, który także tańczy i śpiewa.

Ochoty do wspólnego muzykowanie nie brak także nestorce grupy ANNIE DROŻDŻ z WESOŁOWA.

Posłuchaj!

fot. ZBIGNIEW MENTEL

fot. ZBIGNIEW MENTEL

Międzynarodowy Dzień Teatru – to święto uchwalone w 1961 r. na pamiątkę otwarcia Teatru Narodów w PARYŻU, które miało miejsce 27 marca roku 1957.

W tegoroczne obchody wpisuje się także Miejski Ośrodek Kultury w OLKUSZU, który przygotował 13. edycję „OLKUSKIEJ NOCY TEATRU”.

W sobotę 25 marca 2023 r. o godz. 18.00 wystąpi Grupa Teatralna " GLUTAMINIAN SODU", założona w 2008 r. przez AGNIESZKĘ WOŁOSZYN (wówczas GRABOWSKĄ) i MACIEJA NABIAŁKA.

Aktorzy przypomną spektakl "SEN NOCY LETNIEJ" oparty na dramacie Williama Szekspira.

Będzie także i drugie przedstawienie.

Kogo zaproszono do Olkusza? - wyjaśnia AGNIESZKA WOŁOSZYN.

Posłuchaj!

Marek Basiaga (fot. archiwum rodzinne)

Marek Basiaga (fot. archiwum rodzinne)

MAREK BASIAGA zmarł 14.01. 2023 r. Miał 70 lat.

Był poetą, prozaikiem, krytykiem literackim i filmoznawcą.

Urodził się w 1952 r. w Nowym Sączu.

Ukończył studia filmoznawcze na Uniwersytecie Łódzkim i tam pracował jako historyk filmu.

Z tego czasu pochodzą prace naukowe Marka Basiagi, które drukował w takich książkach zbiorowych, jak: " Szkice o filmie polskim" (1985), "Film polski.Twórcy i mity" (1987), " Od fantastyki do komiksu" (1993), publikował również w miesięczniku "Kino"

Uprawiał też dziennikarstwo, był redaktorem kwartalnika „Almanach Sądecki”.

Jako poeta debiutował w 1974 r. w „Życiu Literackim”.

Opublikował 12 tomów wierszy

Marek Basiaga to laureat pierwszej nagrody w konkursie 40-lecia kinematografii polskiej na pracę analityczno-krytyczną, która ukazała się w miesięczniku „Kino” w 1986 r.

Był współzałożycielem i prezesem Klubu Literackiego „Sądecczyzna”.

Należał do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Marka Basiagę, z czasów współpracy nowosądeckiej, wspomina DANUTA SUŁKOWSKA - pisarka, publicystyka i krytyk literacki.

Posłuchaj!

fot. BARBARA PALUCHOWA

fot. BARBARA PALUCHOWA

Od 1999 r. 21 marca obchodzony jest ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI.

W ramach tego święta, ustanowionego przez UNESCO, we czwartek 23.03. 2023 r. w Powiatowej i Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w STARYM SĄCZU o godz.17.00 rozpocznie się spotkanie z poezją MARKA BASIAGI zatytułowane " NIEPOLICZALNE OBŁOKI PIĘKNA".

Mogielica  (fot. Jerzy Opioła)

Mogielica (fot. Jerzy Opioła)

Nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych w JURKOWIE w gminie Dobra MIROSŁAW SIPAK jest przewodnikiem beskidzkim, także podczas akcji "ODKRYJ BESKID WYSPOWY".

Uważa. że akcja ta przyczyniła się do ogromnej popularyzacji tej części Beskidów i że nie wszystko jeszcze zostało odkryte. ]

Od 7 lat mieszka w Jurkowie (wcześniej w Tymbarku) i traktuje go jako centrum Beskidu Wyspowego.

A jakie szlaki proponuje na wiosenne wycieczki?

Posłuchaj!

(fot. Wikipedia)

(fot. Wikipedia)

Jednym z patronów roku 2023 jest PAWEŁ EDMUND STRZELECKI (1797 - 1873).

W tym roku 6. października minie bowiem 150. rocznica jego śmierci.

PAWEŁ EDMUND STRZELECKI to geolog, geograf, podróżnik i odkrywca.

Jako pierwszy Polak indywidualnie okrążył świat w celach naukowych, odwiedził wszystkie kontynenty oprócz Antarktydy.

Polskę opuścił w 1829 r., a w roku 1834 z Liverpoolu wyruszył w 9-letnią podróż dookoła Ziemi.

Wszystkie koszty pokrywał z własnej kieszeni, gdyż zmarły w 1829 r. książę Sapieha pozostawił mu w spadku ogromną kwotę.

(fot.MassAve975/Wikipedia)

(fot.MassAve975/Wikipedia)

Najbardziej znane są jego odkrycia w Australii i tam też najwyższy szczyt tego kontynentu nazywa się do dziś GÓRĄ KOŚCIUSZKI (2 228 m).

O jego podróżach i badaniach informuje prof. STEFAN WITOLD ALEXANDROWICZ.

Posłuchaj!


Pliki

download
obraz-256.png (1 377 KB)
download
obraz-259.png (931 KB)
download
obraz-264.png (931 KB)
Autor:
Jan Stępień

Wyślij opinię na temat artykułu

Najnowsze

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię