B. Pascal napisał  „to, co niepojęte, nie jest przez to mniej rzeczywiste". Ważne zdanie w kontekście Parakleta. To jest ten sam Duch, który wzbudził Jezusa z martwych. To ten, poprzez którego Mesjasz, chodząc po Ziemi, dokonywał wielkich cudów i znaków. Jan Chrzciciel w Ewangelii mówi, że Jezus będzie nas chrzcił Duchem Świętym i ogniem.