Maria Ciborowska stworzyła miejsce, którego brakowało na mapie Krakowa. Energia, która stoi za pracą tej malarki i galerzystki stwarza możliwość kontaktu bardzo bezpośredniego i naturalnego. Wystawa Enlightment podejmuje zagadnienie procesu, swobodnej twórczości, a artyści biorący w niej udział pracują poszukiwawczo.

„Idąc systemem edukacji czy tworzenia, kształtujemy w sobie pewne nawyki, którymi wiemy jak zagrać obraz, jak go rozwiązać. Cały proces poszukiwawczy polega na tym, żeby ten proces znany nam i podjęte wcześniej decyzje zakłócić” - podkreśla Piotr Kolanko.