Magazyn "Na wschód od zachodu" był zaproszony na ormiański Wardawar w Krakowie - z tęsknoty za normalnością przypominam tamto spotkanie. Wesołego Wardawaru mimo wszystko - a zaczynamy od duduka, którym zafascynowała się pewna Polka...