W ściekach komunalnych znajdują się ogromne pokłady zasobów naturalnych, których w pełni nie wykorzystujemy. Dzięki opracowaniu innowacyjnej technologii możemy być w stanie odzyskiwać duże ilości wody, energii i surowców wtórnych. Dzięki projektowi „Oczyszczalni przyszłości”, który ogłosiło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,  łatwiej będziemy mogli odzyskiwać surowce, wodę, a także produkować energię przy wykorzystaniu biomasy. Pozwoli to na zmniejszenie śladu węglowego i wpisze się w unijną strategię „Europejskiego Zielonego Ładu”.
Przez trzy lata, w ramach przedsięwzięcia „Oczyszczalnia przyszłości”, NCBR wyłoni wykonawcę zmodernizowanej oczyszczalni ścieków komunalnych, która zapewni prowadzenie gospodarki obiegu zamkniętego. Na ten cel przeznaczono 27 mln zł. Firma uruchomi instalację oraz przygotuje gotowe rozwiązania do wdrożenia ich w innych obiektach na terenie kraju.

Z Wojciechem Racięckim z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju rozmawiała Ewa Szkurłat