Z drugiej strony ....  Wiele przestrzeni poświęca się aktualnie kwestiom rodzicielstwa i rodziny. Mało uwagi koncentruje się na małżeństwie, a „najlepszą rzeczą, jaką matka i ojciec mogą zrobić dla swoich dzieci, jest zadbanie o swój związek” (Jesper Juul). Zadbane małżeństwo to stabilna rodzina i miejsce do wzrastania. Stabilne rodziny to szczęśliwe społeczeństwo.