Drugim temat będzię niezwykła historia młodego ukraińskiego żołnierza, który osiągnął wiele sukcesów jako jeden z najlepszych pilotów Związku Radzieckiego. Jego los był bardziej niż nietypowym: z początku uznany został za poległego podczas jednych z operacji, jednak po wielu latach rozpoznano go jako... wodza indiańskiego plemienia w Kanadzie. Na koniec tradycyjnie Kermesz News - ciekawostki z diaspory i inne bieżące informacje. 
Serdecznie zapraszamy!


Другою темою буде незвичайна історія молодого українського солдата, який досяг великих успіхів як одн з кращих льотчиків Радянського Союзу. Його доля була більш ніж незвичайною: спочатку він був визнаний загиблим під час однієї з операцій, однак після багатьох років його знайшли як... воджа індіанського племені в Канаді. На кінець, традиційно Кермеш Нюс - жмень цікавих інформації із діаспори та інші поточні новини. 
Сердечно запрошуємо!