O tym, jak najlepiej wykorzystać możliwości odliczeń rozmawiają Zygmunt Tabisz, doradca podatkowy, Wiceprzewodniczący Zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Marzena Florkowska.

Z jakich ulg możemy skorzystać?

1. Ulga na dzieci

2. Ulga związana z ilością dzieci tzw. 4+

3. Ulga termomodernizacyjna

4. Ulga na wydatki związana z niepełnosprawnością ( tzw. rehabilitacyjna)

5. Ulga na wydatki związane z internetem

6. Ulga na powrót i na przeniesienie rezydencji podatkowej do Polski

7. Ulga związana z wydatkami na składki na Związki Zawodowe.

8. Ulga dla pracujących emerytów

9. Ulga związana z wydatkami na nabycie udziałów lub akcji.

Ulgi z których mogą skorzystać Przedsiębiorcy

1. Ulga badawczo-rozwojowa tzw. ulga B+R

 2. Ulga – innowacyjni pracownicy

3. Ulga związana z tworzeniem wyrobów prototypowych

4. Ulga związana z wydatkami na ekspansję i wspieranie szkolnictwa

5. Ulga związana z wydatkami na nabycie udziałów lub akcji

6. Ulga na zakup terminala płatniczego