Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

Niezłomni na wystawie „Londyn żywy"

12 pasteli przedstawiających wybrane osobowości życia kulturalnego i literackiego polskiej powojennej emigracji pokazane zostaną w Centrum Edukacyjnym „Przystanek historia” IPN w Krakowie na wystawie zat. „Londyn żywy”. Autorką emigracyjnych portretów jest Barbara Kaczmarowska - Hamilton znana polska malarka mieszkająca w Londynie , m. in portrecistka angielskiej rodziny królewskiej . O portretach i koncepcji wystawy mówili malarka Barbara Kaczmarowska- Hamilton i pomysłodawca, kurator wystawy dr Paweł Chojnacki (IPN Kraków /Instytut Historii PAN). Program prowadziła Jolanta Drużyńska.

Stefania Zahorska literatka, historyk i krytyk sztuki na portrecie B.Kaczmarowskiej - Hamilton fot IPN Kraków (fragment)

J. Drużyńska rozmawia z B. Kaczmarowską - Hamilton i P. Chojnackim

Tytuł wystawy „LONDYN ŻYWY” nawiązuje do legendarnej serii wydawniczej polskich pisarzy na Wychodźstwie, poświęconej klasykom literatury: „Wyspiański żywy”, „Norwid żywy”, „Mickiewicz”, „Conrad”, „Sienkiewicz”, „Krasiński…”. Żywy Londyn – miejsce symboliczne i realne, gdzie rozwijała się, poza zasięgiem zniszczeń i manipulacji bolszewickiego walca, twórczość Polski – nadal – Walczącej, pole zmagań emigrantów strzelających do komunistów ze swych celnych piór.

Dwanaście pasteli – dzieło znakomitej portrecistki, m. in. angielskiej rodziny królewskiej ( w maju bieżącego roku ostatniego „oficjalnego” konterfektu Elżbiety II ) – w niecodziennym ujęciu graficznym tworzy pastelową kolekcję różnorodnych twarzy suwerennego dziedzictwa. Dr Pawel Chojnacki , pomysłodawca wystawy poznał Barbarę Kaczmarowską - Hamilton w czasie, gdy mieszkał w Londynie. Wtedy też narodził się pomysł stworzenia serii portretów niezłomnych emigrantów, aktywnych w życiu kulturalnym.

- „Na początku 2021 roku zainteresowałem pomysłem ówczesnego prezesa IPN dr Jarosława Szarka, który od razu sprawnie umożliwił jego uruchomienie - wyjaśnia Paweł Chojnacki. Projekt realizowaliśmy przez cały rok wspólnie z malarką – konsultując po wielekroć kształt każdego wizerunku (dokonałem wcześniej wyboru postaci i propozycji wzorców fotograficznych „modeli”).

Pierwotnie tytuł wystawy„LONDYN ŻYWY. Emigracyjne portrety Barbary Kaczmarowskiej miał być opatrzony dopowiadającym podtytułem „Niezłomni strzelający z piór”. Pozostał on jednak jako nagłówek wprowadzenia do ekspozycji, w którym czytamy m.in.: „Dobór „modelek” i „modeli” podyktowany został nie tylko poziomem ich twórczości literacko-artystycznej, dorobku intelektualnego czy osiągnięć redakcyjnych (ekspozycja skupia się na postaciach świata kultury, a nie tylko polityki). Za równoważne kryterium przyjęto postawę – światopoglądową i moralną – wyrażającą się w niezmiennie wrogim stosunku do Sowietów oraz do rodzimych komunistów, okupujących i zniekształcających Polskę na ewoluującą bolszewicką modłę”.

W galerii postaci prezentowanych na wystawie są tak znani twórcy jak np. Marian Hemar, ale także ci pozostający nadal w cieniu jak np. Adam Pragier, Stefania Zahorska, Barbara Toporska czy Ryszard Wraga. Każdemu z portretów towarzyszy komentarz historyka i „atrybut” związany ze  specyfiką postaci, a tytuł portretu to zarazem tytuł wybranego dzieła bohaterki, czy bohatera.

Dwanaście unikatowych pasteli ozdobi także artystyczny kalendarz, który IPN przygotowuje na 2023 rok.

„LONDYN ŻYWY. Emigracyjne portrety Barbary Kaczmarowskiej - Hamilton” - Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia” IPN przy ul Dunajewskiego 8.


Wernisaż wystawy 10 listopada g. 18mt.pras / P.Chojnacki /jdAutor:
Jolanta Drużyńska

Wyślij opinię na temat artykułu

Najnowsze

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię