O kosmogonii Tatr i Podtatrza mówiłam już w tej audycji z perspektywy etnograficznej, taternickiej. Dziś za sprawą państwa i moich gości spojrzymy na góralski świat okiem antropologa religii i okiem kamery, która towarzyszyła całemu przedsięwzięciu.

W studiu witam prof. Andrzeja Szyjewskiego - antropologa religii, Instytut Religioznawstwa UJ - autor ponad 90-ciu pozycji, w tym 9 książek poświęconych teorii mitu oraz Krzysztofa Krzyżanowskiego z wykształcenia historyka, przez wiele lat związanego z krakowską TVP, autora kilkuset reportaży m.in. o tematyce etnograficznej, poruszających zagadnienia wielokulturowości i mniejszości narodowych.