Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

"Na przeciw myśli ..." z profesorem Robertem Piłatem

Co to znaczy działać zgodnie z przekonaniami, dlaczego kłamiemy, czy narzekanie odgrywa jakąś ważną społeczną rolę, czy istnieje lekarstwo na cynizm , czym jest samotność i gdzie szukać nadziei ? O wartościach wartych namysłu i refleksji współczesnego człowieka Jolanta Drużyńska rozmawiała z filozofem prof. Robertem Piłatem (Wydział Filozofii UKSW w Warszawie), współpracownikiem PR , autorem kilku książek w tym publikacji „O rozsądku i jego szaleństwach” wyróżnionej w 2020 roku nagrodą ZNAKU i HESTII im. księdza Józefa Tischnera

prof. R. Piłat podczas gali Nagrody im ks. J. Tischnera, 2020. Fot. Jędrzej Kogut

 

ROBERT PIŁAT, ur. 1959, niedoszły muzyk, pisarz i żeglarz, który ostatecznie został profesorem fi lozofi i. W pracy naukowej dąży do łączenia fi lozofi i analitycznej z fenomenologią i hermeneutyką, które wychodzą od ludzkiego doświadczenia. Od kilkunastu lat współpracuje z Programem II Polskiego Radia jako autor lub stały gość audycji poświęconych fi lozofi i, literaturze i muzyce. Pracuje na UKSW w Warszawie, wcześniej uczył fi lozofi i między innymi na UW, UJ, w Collegium Civitas i Akademii Pedagogiki Specjalnej. Jest autorem siedmiu książek, m. in: Krzywda i zadośćuczynienie (2003), O istocie pojęć (2007), Aporie samowiedzy (2013) oraz O rozsądku i jego szaleństwach (2019). Angażuje się w różne formy popularyzowania nauki. Jest współautorem podręczników szkolnej edukacji fi lozofi cznej. Przez kilka lat prowadził eksperymentalne zajęcia fi lozofi czne w gimnazjum i szkole podstawowej oraz warsztaty dla nauczycieli. Organizował także festiwale nauki

( Życiorys za materiałami DT 2020)

 

 

 

 

W 2020 roku  prof Robert Piłat został  wyrózniony nagroda ZNAKU i HESTII  im. ks. Józefa Tischnera   - w kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości”. Wyróżniony za książkę "O rozsądku i jego szaleństwach", w której przypomina, że filozofia ma służyć dobremu życiu. Jego wnikliwe analizy dowodzą, że roztropność sprzyja ludzkiemu rozwojowi, a chwile spełnienia zawsze naznaczone są kruchością.  

Rozmowa z luareatami nagrody im. ks.J..Tischnera  z udziałem m. in. prof. R.Piłata  O nadziei - laureaci 20. edycji Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera w Radiu Kraków -

 

 

jd

Autor:
Jolanta Drużyńska

Wyślij opinię na temat artykułu

Najnowsze

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię