Svitlana Sychevska wykonuje ruchy wyprzedzające rzeczywistość.Tak było nie tylko z przyjazdem do Polski ale również z życiem zawodowym.Zdecydowała przypadkowa sytuacja.Kluczowe okazało się jednak miejsce i intuicja. Aktualnie jest jedną z osób tworzących 
stowarzyszenie Asystentów Międzykulturowych TO MA SENS. Svitlana przyjechała do Krakowa jeszcze przed Majdanem, gdy ukraiński akcent brzmiał tu bardziej przypadkowo. Jeszcze kilka lat temu nie zdecydowałaby się na rozmowę o swoim życiu, dziś jest łatwiej.