Odlotu przyszedł czas
w przedziale biznes class
kazali zapiąć pas
i pełny gaz

Gazety mętna treść
jakoś to trzeba znieść
za chwilę dadzą jeść
lot 306...