Odpowiednie odżywianie jest jednym ze sposobów zachowania zdrowia. Gdy już jednak zachorujemy, właściwa dieta daje organizmowi siły do walki. Oprócz tradycyjnych posiłków możliwe jest także żywienie kliniczne. Specjalnie przygotowane preparaty podawane są doustnie, dożylnie lub dojelitowo. Co więcej, mogą być stosowane zarówno w warunkach szpitalnych, jak i w domu i część z nich (dojelitowe i dożylne) są refundowane przez NFZ.  Ważna jest świadomość, jaką rolę odgrywa w procesie leczenia żywienie kliniczne i że koszty nie są tu przeszkodą w jego stosowaniu.  Temu m.in. służy program "Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego”.

Gościem Marzeny Florkowskiej jest prof. Stanisław Kłęk, specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej, prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Dojelitowego, Pozajelitowego i Metabolizmu, kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej oraz zastępca dyrektora ds lecznictwa Narodowego Instytutu Onkologii w Krakowie.

więcej o programie: https://leczenieprzezzywienie.org/