Temu urokowi uległa prof.UJ  Anna G. Piotrowska, muzykolog, niestrudzona badaczka romskich wpływów w muzyce. A przed nami jej książka
Ławutaris czyli skrzypek. Śladami Stefana „Korora” Dymitera (Musica Iagellonica 2022).