1. To, co najlepsze w polskim kinie XX wieku - Krótka Historia Polskiego Kina!
"Polska kinematografia jest jedną z najciekawszych spośród wielkich narodowych kinematografii 2 połowy XX wieku. Mimo burzliwej historii, cenzury, kolejnych załamań ekonomicznych i społecznych nasi twórcy i twórczynie tworzyli dzieła wybitne i na stałe wpisane do światowego kanonu. Oglądając te filmy, od kluczowych dla szkoły polskiej lat 50. i 60. przez megaprodukcje lat 70. po kino moralnego niepokoju lat 80., możemy przez ich pryzmat poznać zarówno kolejne prądy artystyczne jak i obraz zmieniającej się rzeczywistości społeczno-ekonomicznej i produkcyjnej polskiego kina, i co za tym idzie zyskujemy wgląd w polskie imaginarium kolejnych dekad." - czytamy na stronie internetowej Stowarzyszenia Kin Studyjnych, organizatora "Krótkiej historii polskiego kina", czyli swoistego przeglądu najważniejszych polskich tytułów filmowych XX wieku. O ideach stojących u podstaw cyklu a także o historii polskiego kina i świetności polskich filmowców Tadeusz Marek rozmawiał z Marleną Gabryszewską, prezeską Stowarzyszenia Kin Studyjnych
2. W stronę Oscarów, czy;li "Wieloryb" Darrena Aronofskiego
 
"To nie jest film wielki", mówił w Magazynie Filmowym dziennikarz Maciej Drzażdżewski. A jednak, mimo kameralnej konstrukcji ukazanego w obrazie Aronofskiego świata oraz chyba najbardziej kiczowatym zakończeniu w tegorocznym zestawieniu Oscarowym "Wieloryb" wwierca się w myśli i emocje, prowokując dyskusje, których nie sposób zakończyć. W Magazynie Filmowym "Wieloryba" rozkładamy na czynniki pierwsze.