Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

Kulisy Peerelu, czyli o „Utopii nad Wisłą”

"Spór o bilans PRL stał się po 1989 roku istotnym elementem walki politycznej, w której obrońcy tamtej epoki ścierają się nieustannie z jej radykalnymi krytykami" - piszą autorzy książki „Utopia nad Wisłą”. To autorska synteza dziejów Polski Ludowej, obejmująca najważniejsze wątki polityczne, gospodarcze także społeczne i kulturalne w tamtym okresie. Jaki obraz kraju wyłania się z owego autorskiego spojrzenia historyków na dzieje PRL i jak wiele z Peerelu odnaleźć możemy w III RP ? O tym w historycznej odsłonie Koła kultury mówili będą książki dr hab. Zdzisław Zblewski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i warszawski politolog, historyk publicysta prof. Antoni Dudek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Program prowadziła Jolanta Drużyńska.

Edward Gierek (z prawej) w rozmowie z sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Leonidem Breżniewem, początek lat 70./ fot. wikipediaia

J.Dryżyńska rozmawia z A.Dudkiem i Z.Zblewskim

Autorski zarys historii PRL […] nie jest podręcznikiem o charakterze faktograficznym, niemniej jednak w popularnej formie dostarcza podstawowych informacji o dziejach politycznych i gospodarczych Polski od chwili zainstalowania rządów komunistycznych aż do ich upadku. Jej motyw przewodni stanowią zarówno losy społeczeństwa poddanego próbie głębokiej przebudowy na podstawie ideologicznego projektu, jak i meandry działania komunistycznej elity władzy, usiłującej ten projekt wcielić w życie.

[..]

Mimo, że od upadku dyktatury komunistycznej w Polsce minęło już ponad trzydzieści lat, a w życiu publicznym główną rolę odgrywa pokolenie, które realia życia w PRL zna tylko z opowiadań rodziców, spór o bilans Polski Ludowej słabnie bardzo powoli. Zwolennicy PRL niezmiennie wskazują na takie osiągnięcia rządzonego przez komunistów kraju, jak: szybka industrializacja, upowszechnienie szkolnictwa, zagospodarowanie Ziem Zachodnich i Północnych oraz podniesienie poziomu stopy życiowej społeczeństwa. Krytycy Polski Ludowej podkreślają z kolei niedemokratyczny i represyjny charakter tego państwa, uzależnienie od Związku Sowieckiego, a także niezdolność jego gospodarki do zaspokajania rosnących aspiracji społecznych. Obie strony konfliktu dysponują zresztą znacznie dłuższymi lista argumentów.

[…]

Staraliśmy się rzetelnie przedstawić zarówno sukcesy, jak i porażki PRL, nie ukrywamy jednak, że nasza ogólna ocena bilansu Polski Ludowej pozostaje zdecydowanie krytyczna

(Antoni Dudek, Zdzisław Zblewski -  „Utopia nad Wisłą . Historia Peerelu” – Wstęp – fragment )

Antoni Dudek – historyk i politolog, profesor nauk humanistycznych. W latach 1989-2014 pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie profesor zwyczajny na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W latach 2011-2016 członek i przewodniczący Rady Instytutu Pamięci Narodowej. Autor i współautor kilkunastu książek, m.in. „Reglamentowana rewolucja”, „Historia polityczna Polski 1989-2015”, „Instytut. Osobista historia IPN”, „PRL bez makijażu”. Prowadzi na YouTubie cieszący się ogromną popularnością wśród internautów kanał o nazwie „Dudek o Historii” (118 tys. subskrybentów).

Zdzisław Zblewski – historyk, kierownik Pracowni Historii Polski Najnowszej (Katedra Historii Najnowszej, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie). W latach 2000-2006 kierownik Referatu Badań Naukowych Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie. Redaktor naczelny kwartalnika „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, członek redakcji „Zeszytów Historycznych WiN-u” oraz półrocznika naukowego IPN „Pamięć i Sprawiedliwość”. W 2021 r. został odznaczony przez prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Autor i współautor książek, m.in. „Abecadło PeeReLu”.

biogramy autorów  mat.prasowe PWN

Autor:
Jolanta Drużyńska

Wyślij opinię na temat artykułu

Najnowsze

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię