Czy łatwo się tłumaczy język łemkowski na śląski? Czy łączą ich wspólne przeżycia i doświadczenia?