Pani Anna Przybysz to artystka malarka, która powróciła do swoich sandomierskich korzeni i niezwykle rozwinęła kulturalnie swoją małą ojczyzną. Założyła Ogród Inspiracji w Andruszkowicach, gdzie żyje pełnią życia, o jakim marzyła. Skąd bierze tyle siły na swoje liczne działania, zdradzi w rozmowie. Myślę, że ma to związek z popularnym w tym regionie sadownictwem.