Niewierzący na nowo spojrzy na aktualne palące problemy. Chrześcijanin dostanie wskazówki, jak odnaleźć drogę wśród meandrów nowoczesności. Trafnie wskazane przez autorkę historyczne analogie prowadzą do wniosków zmieniających myślenie o współczesności.

   Dziś  esej "Koniec świata chrześcijańskiego" jednej z najważniejszych i najciekawszych francuskich filozofek współczesnych – Chantal Delsol.
Profesora filozofii politycznej, dyrektorka Ośrodka Studiów Europejskich na Uniwersytecie Marne-la-Vallée w Paryżu. Książkę wydal krakowski WAM, a z francuskiego przetłumaczył Piotr Napiwodzki  teolog, filozof, tłumacz.