Klasztor benedyktynek ormiańskich istniał do 1946 roku przy katedrze ormiańskiej we Lwowie, a obecnie jego tradycje kontynuuje wspólnota benedyktynek łacińskich w Wołowie na Dolnym Śląsku. Na wystawie zostaną zaprezentowane artefakty do tej pory szerzej, albo wręcz w ogóle nieeksponowane, a związane z dziejami Kościoła ormiańskiego. Spektakularna jest galeria portretów olejnych ksieni ormiańskich, zabytek polskiej sztuki kresowej, tworzona od XVIII do początków XX wieku. Kolekcję portretów, a także wiele innych cennych zabytków i archiwaliów ormiańskich można będzie oglądać od 3 grudnia 2022 r. na stałej wystawie "Skarbnica polskich Ormian" w siedzibie Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 12.
   Galeria portretów wywieziona po drugiej wojnie światowej przez zakonnice do Polski, przechowywana była przez blisko siedem dziesięcioleci w formie zrolowanych płócien na strychu w klasztorze w Wołowie. Dopiero w ostatnich latach została wydobyta z zapomnienia i troskliwie odrestaurowana w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.