Komisja Europejska wezwała Polskę do wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie ochrony przyrody w Puszczy Białowieskiej. Zwraca  uwagę, że nadal nie  uchylono aneksu do planu zagospodarowania dla Nadleśnictwa Białowieża, wprowadzonego w 2016 r.. Ma on być niezgodny z dyrektywami środowiskowymi: ptasią i siedliskową. Komisja wezwała Polskę do "usunięcia uchybienia i podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu zaradzenia tej sytuacji". Polska ma dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń - mówi Agata Szafraniuk z ClienEarth Prawnicy dla Ziemi.

Według Ministerstwa Klimatu i Środowiska Polska niezwłocznie przystąpiła do realizacji wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Lasy Państwowe sporządziły projekt nowego aneksu do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża, który niebawem trafi do Komisji Europejskiej.
Warto dodać, ze w innym postępowaniu Komisja Europejska wskazała, że Polska nie zapewnia społeczeństwu realnego wpływu na sposób gospodarowania lasami. Dotyczy to  planów urządzenia lasu, które  powstają, ale polskie prawo nie daje społeczeństwu możliwości zaskarżania tych dokumentów, a co za tym idzie – pozbawia obywateli i obywatelki realnego wpływu na funkcjonowanie polskich lasów.

Z Agatą Szafraniuk z ClienEarth Prawnicy dla Ziemi rozmawiała Ewa Szkurłat.