W 2022 roku działająca przy Szpitalu Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pod  nazwą „Szopka Krakowska - przedstawienie jasełkowe i uzupełnienie zabytkowej szopki z 1930 r. z Zakładu dla Umysłowo i Nerwowo Chorych w Kobierzynie”. Projekt, który obejmował wykonanie przez pacjentów szpitala ceramicznych figurek na „piętro” Szopki oraz wykonanie kukiełek i przygotowanie przedstawienia jasełkowego uzyskał dofinansowanie Województwa Małopolskiego