Najczęstsze obawy przed użyciem AED dotyczą tego, czy potrafimy go właściwie użyć oraz czy nie zrobimy poszkodowanemu jeszcze większej krzywdy. Wszelkie wątpliwości rozwiewa  pielęgniarka Bożena Woźniak-Pachota, kierownik Szkoły Ratownictwa Medycznego Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego i Marzena Florkowska.