Jak mówić o mniejszościach narodowych? Między innymi kieruj się zasadami:

- nie krzywdź drugiego słowem wrogim i poniżającym,
- nie okłamuj i nie manipuluj,
- nie zamykaj się na dialog,
- nie kieruj się uprzedzeniami,

 

Publikacja przeznaczona jest dla osób zajmujących się komunikacją społeczną. W jej powstaniu brały udział wyspecjalizowane organizacje pozarządowej oraz Rada Języka Polskiego. Publikację poradnika patronatem objęli Rada Języka Polskiego oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.