Ważne adresy:

www.akademiaopiekunow.pl 

Akademia Opiekunów ułatwia pracę opiekunów osób starszych i wspiera ich w codziennych zadaniach.

 

www.wsparciedlaopiekuna.pl

 

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie jest publicznym podmiotem leczniczym specjalizującym się w udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Z Iwoną Przybyło, pielęgniarką z Akademii Opiekunów i z Dziennej placówki Opieki i Aktywizacji przy Miejskim Centrum Opieki w Krakowie rozmawia Katarzyna Pelc