Co do zasady większość wyborców otrzymać powinna cztery karty do głosowania. Niezależnie od tego czy głos oddamy w większym, czy  mniejszym lokalu komisja powinna wydać nam druki umożliwiające wybór składu rady gminy lub miasta, rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego i wreszcie kartę umożliwiającą wybór włodarza danej gminy. Może to być wybór wójta, burmistrza lub prezydenta. Inaczej będzie tylko w miastach na prawach powiatu, których mieszkańcy zagłosują na trzech kartach. Tu nie będzie wyborów do rady powiatu. W Małopolsce tak na przykład będzie w Tarnowie.

W tegorocznych wyborach karty będą w formie tak zwanych płacht, a nie książeczek, które zdaniem wielu analityków utrudniały wybór kandydatów. Co do zasady wszystkie karty będą koloru białego, ale tło pod nazwiskami kandydatów będzie różne, w zależności od sposobu głosowania. Do rad gminy - tło szare, do sejmiku - niebieskie, do rad powiatu - żółte, a na włodarza gminy - rożowe.

Na dole każdej karty powinna znaleźć się informacja o tym jak głosować, by głos był ważny. Powinna być także pieczęć komisji wyborczej. Bez tej pieczęci karta jest nieważna, dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na jej obecność.

Na kartach na wójta, burmistrza lub prezydenta będą nazwiska kandydatów na ten urząd. Wyjątkiem są te gminy, w których zgłosił się tylko jeden kandydat. W tym przypadku będzie tylko jedno nazwisko, obok którego będą dwa okienka - tak lub nie, które pozwolą na określenie czy wyborca popiera kandydata, czy jest jemu przeciwny. By włodarz takiej gminy został wybrany, musi zyskać więcej niż połowę głosów oddanych w takim głosowaniu. Tak będzie wyglądało głosowanie między innymi w Tuchowie.

Aby oddać ważny głos, tak jak w przypadku innych procesów wyborczych, należy umieścić na karcie dwie linie przecinające się w obrębie kwadratu przy nazwisku wybranego kandydata. Nieważny będzie każdy głos, na którym zabraknie owego przecięcia lub krzyżyki pojawią się przy nazwiskach kandydatów z różnych list.

Wszystkie głosy budzące wątpliwość komisji, związane tak ze sposobem do głosowania, jak i z tym czy karta spełnia wymogi ważności, są oceniane negatywnie. Dlatego warto przed oddaniem głosu upewnić się, czy na karcie jest pieczęć, a już na etapie głosowania starannie oznaczyć "kratkę" z wybranym kandydatem.