Czy rozwiązaniem problemów demograficznych byłoby sieciowanie krakowskich uczelni we wspólne projekty?

Prof. Tadeusz Telejko prorektor AGH:"Z pewnością byłaby to szansa. Razem z PK i UR mamy już taką sieć. Ostatnio zaczęliśmy wspólne działania na rzecz gospodarowania tym cennym zasobem"

Prof. Andrzej Klimek rektor AWF: "Sześć polskich uczelni wychowania fizycznego ściśle współpracuje, ale łączenie różnych uczelni jeszcze nigdzie się nie udało. Próbowano już tego we Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku. Bez skutku. Można próbować wyłącznie na poziomie wspólnych projektów"

Prof. Andrzej Szarata rektor PK: "Unormowania prawne utrudniają jakiekolwiek sieciowania i nie ma sensu wyważać otwartych drzwi, bo w krakowskich uczelniach doskonale się uzupełniamy, łącząc to, co najlepsze, by uzyskać efekt synergii. Współpracujemy z AGH, UR, a nawet ASP"

Prof. Jacek Popiel rektor UJ: "Nie wierzę w sieci, federacje, jakkolwiek w przeszłości daleko zaawansowane były rozmowy między UJ a AGH, byliśmy bliscy podpisania porozumienia o federacji, ale przy tych systemach prawnych, systemach finansowania, problemach dotyczących dyscyplin, żeby w najbliższych latach myśleć o konfederacjach, ale współpraca międzyuczelniana jest wręcz wzorcowa

Prof. Wojciech Widłak rektor A.Muz.: "Łączenie uczelni w sieci traktuję z ogromnym dystansem, O wiele ważniejsza jest współpraca i ona rzeczywiście jest bardzo dobra, ale na zasadzie autonomii. Był kiedyś pomysł połączenia trzech artystycznych uczelni Krakowa, ale groziło to konfliktami"

Prof. Sylwester Tabor rektor UR: "Nadużywamy nazwy sieci, tworzymy konsorcja do danych celów, związanych z badaniami, czy dydaktyką".