To rozmowa o tym, jak spotyka się świat osób głuchych ze światem osób słyszących. Jak teatr łączy i przełamuje bariery. Jak nie słysząc można tańczyć i czuć muzykę.

Ale to także pytanie o to, czy teatry i szkoły teatralne są przygotowane na kształcenie osób z niepełnosprawnościami. Jak to wygląda na świecie.

Od prawie roku na scenie MOS Teatru Słowackiego przy ul. Rajskiej wystawiana jest sztuka Romeo i Julia, w której grają m.in. głusi i niesłyszący aktorzy, ale także spektakl współtworzą głusi artyści: kostiumograf i dramaturg.

Spektakl jest dwujęzyczny czyli w polskim języku fonicznym i języku migowym, a audiodyskrypcją, tłumaczony także na język angielski. 

Gośćmi Marzeny Florkowskiej są:

Słyszący aktorzy: Marta Mazurek i Karol Kubasiewicz;
Dominika Feiglewicz, aktorka, współreżyserka,  koordynatorka dostępności w Teatrze Słowackiego;
Paweł Penarski, muzyka i projekcie multimedialne.