Zranienie kolcami róży, którą wspomagaliśmy naturalnym nawozem. Skaleczenie w stadninie koni podczas ulubionych zajęć. Wypadki na działce. Także podróże zagraniczne zwłaszcza w gorące, rolnicze rejony. To okoliczności, które mogą sprzyjać zakażeniom tężcem, a skutki bywają bardzo poważne.  Dzieci i młodzież są zabezpieczone obowiązkowymi szczepieniami, natomiast dorośli warto, by doszczepiali się co 10 lat. Wszystko po to, by kontakt z naturą był nie tylko przyjemny, ale i bezpieczny.  Z prof. Aleksandrem Garlickim kierującym Kliniką Chorób Zakaźnych i Tropikalnych UJ CM, Małopolskim Wojewódzkim Konsultantem Chorób Zakaźnych rozmawia Marzena Florkowska