W programie rozmawialiśmy również z jednym z laureatów, 18-letnim Krzysztofem Radziejowskim, uczniem Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie.

Pomysłodawczynią i wykonawczynią Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego dla uczniów klas fortepianu dodatkowego/obowiązkowego szkół muzycznych I i II stopnia w Dobczycach jest pianistka Sabina Kołodziej.