Prof. Karol Olszewski był jednym z najwybitniejszych polskich chemików. Dzięki jego pracom, razem z prof. Zygmuntem Wróblewskim, których skutkiem było skroplenie tlenu i azotu, możliwy był rozwój wielu współczesnych technologii. Badał także skład wody w krakowskich studniach, czy wykonywał pierwsze zdjęcia rentgenowskie. Pasję naukowca łączył z zamiłowaniem do jazdy rowerem czy łyżwiarstwem.

Postać prof. Karola Olszewskiego przypominamy w związku z jubileuszem czterdziestolecia Wydziału Chemii UJ. A gościem Marzeny Florkowskiej jest prof. Andrzej Kotarba z Zakładu Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemii UJ.

https://chemia.uj.edu.pl/