Szkoła @ktywnego Seniora promuje ideę "uczenia się przez całe życie" oraz starzenia się w zdrowiu. Chodzi o to, aby stworzyć osobom starszym warunki do integracji i samorealizacji poprzez nabywanie nowych umiejętności - np. w zakresie obsługi komputera czy nauki języków obcych.

Informacje na temat aktualnie realizowanych przez S@S projektów można znaleźć na stronie internetowej Szkoły @ktywnego Seniora