Ks.prof .Wojciech Zyzak - w latach 2014-2020 rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wykładowca teologii duchowości. Specjalizuje się w teologii duchowości laikatu. Zainteresowania naukowe: duchowość laikatu, duchowość kapłańska, mistyka karmelitańska, duchowość zmartwychwstańców.

"Dorothy Day Życie . Działalność. Duchowość. Jak to się stało, że były rektor UP JP II zainteresował się świecką kobietą, dziennikarką , anarchistką?