Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody z 2001 roku przyznała władzom samorządowym prawo do blokowania projektów tworzenia i powiększania parków narodowych, z czego skutecznie korzystają.

Ubiegłoroczny raport IBPES, międzynarodowego ciała naukowego promującego politykę opartą na ochronie bioróżnorodności, wskazuje, że od skutecznej ochrony przyrody zależy nie tylko dobrostan, ale wręcz przetrwanie ludzkości. Niektóre środowiska naukowe twierdzą, że powinniśmy objąć ochroną nawet 50% powierzchni Ziemi, by zapewnić przyszłym pokoleniom relatywny pokój i dobrobyt. Polska, gdzie parki narodowe zajmują jedynie 1,1% powierzchni kraju, wypada na tym tle bardzo niekorzystnie. Nie dorównujemy w tym względzie również średniej unijnej, która wynosi 3,4%.Tymczasem przyjęta przez Komisję Europejską w ubiegłym roku strategia na rzecz różnorodności biologicznej zakłada, że pod ścisłą ochroną ma się znaleźć 10% powierzchni każdego z krajów wspólnoty. Sondaże wskazują również , że ponad 80% Polaków chce aby w Polsce powstawały parki narodowe.
Z Martą Klimkiewicz ze Stowarzyszenia Client Earth -  Prawnicy dla Ziemi rozmawiała Ewa Szkurłat