Jedynka na listach przypadła komitetowi Prawa i Sprawiedliwości, dwójka komitetowi Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców. Trzeci w kolejności jest komitet Trzeciej Drogi, czyli koalicji Polski 2050 i PSL. Czwórkę wylosował komitet Lewicy, piątkę – Koalicji Obywatelskiej, a 6 jest komitet Stowarzyszenia „Bezpartyjni Samorządowcy”.

Dlaczego listy wyborcze poszczególnych komitetów mają swoje numery? Wróćmy do genezy i sprawdźmy na początek, czym jest komitet wyborczy. To grupa osób, która działa na rzecz konkretnego kandydata. Komitety wyborcze mogą być tworzone przez partie polityczne, stowarzyszenia, czy po prostu przez wyborców. Wyborców musi być co najmniej 15 i muszą mieć prawa wyborcze.

Po zarejestrowaniu w Państwowej Komisji Wyborczej komitety zbierają podpisy poparcia pod listami swoich kandydatów w wyborach. W przypadku wyborów do rad powiatów każda lista kandydatów musi być poparta podpisami co najmniej 200 wyborców, a w wyborach do sejmików wojewódzkich - podpisami co najmniej 300 wyborców.

Wtedy właśnie powstaje tzw. lista wyborcza, czyli inaczej spis ludzi, którzy chcą kandydować z danego komitetu. Taki spis budzi emocje, bo oczywiście wielu kandydatów chciałoby startować z jedynki.

Czy losowanie numerów list wyborczych budzi emocje? Zdecydowanie nie. Przepisy mówią o tym, że ten proces powinien się odbyć najpóźniej 25 dni przed wyborami. Skoro losowanie odbyło się w środę, to w przypadku tegorocznych wyborów nastąpiło to 26 dni przed tym, jak pójdziemy do urn. Z tym że numery list komitetów, które nie mają zasięgu ogólnopolskiego, będą jeszcze losowanie lokalnie, przez komisarzy wyborczych.

Dla przykładu – w Krakowie, mamy takie komitety, jak: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA GIBAŁY - KRAKÓW DLA MIESZKAŃCÓW, czy KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA KULIGA – KU PRZYSZŁOŚCI. To komitety, które nie są związane z partiami, mającymi swoje reprezentacje w parlamencie. Są zatem komitetami lokalnymi.

Po co nam te numery list wyborczych? Chodzi o pewien porządek. Na karcie do głosowania 7 kwietnia kandydaci konkretnego komitetu będą uszeregowani na listach. Listy pojawią się w takiej kolejności, w jakiej zostały wczoraj wylosowane.

Numer może mieć dla kandydatów znaczenie symboliczne. Informacja o numerze listy, jest też podawana w spotach wyborczych.