Grupa naukowców z Zakładu Biofizyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego prace nad projektem badawczym „Wpływ pól elektromagnetycznych na organizm człowieka” rozpoczęła we wrześniu 2018 roku. Badają czy pola o częstotliwościach wykorzystywanych w komunikacji bezprzewodowej mają wpływ na nasze zdrowie i jaka jest skala problemu elektrowrażliwości elektromagnetycznej w Polsce. Z dotychczasowych badań ankietowych i klinicznych, które swoim zasięgiem objęły łącznie ponad tysiąc osób, wynika, że najczęstszymi objawami zgłaszanymi przez badanych są: zmęczenie (80%), ból głowy (74%), ból oczu (68%), rozdrażnienie (66%). Wszystkie te symptomy są jednak subiektywne i trudno mierzalne. Co ciekawe, mogą być one również związane z innymi schorzeniami, jak np. fibromialgia. Wśród objawów mierzalnych badani skarżą się głównie na łzawienie (21.6%) i trudności z wysławianiem się (14.2%). Z kolei w rankingu urządzeń oskarżanych o zły wpływ na zdrowie zdecydowanie wygrywają telefony. To właśnie na odziaływaniu tych urządzeń skupią się naukowcy z UJ w drugim etapie projektu badawczego.

 

- Naszym celem jest sprawdzenie czy odbycie rozmowy telefonicznej z użyciem telefonu komórkowego przez osoby elekrowrażliwe prowadzi do innych skutków niż ma to miejsce u osób, które nie czują się podatne na oddziaływanie pól elektromagnetycznych – mówi dr hab. Grzegorz Tatoń z Zakładu Biofizyki CM UJ.

 

 Badacze z UJ szukają mężczyzn, którzy obserwują u siebie skutki zdrowotne związane z oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, w szczególności podczas korzystania ze smartfonów i telefonów komórkowych. Ochotnicy skierowani zostaną na bezpłatne badania krwi, a następnie na termografię głowy i badanie układu autonomicznego.

- Oba badania zostaną wykonane jako próba prowokacyjna z zastosowaniem telefonu komórkowego, przy czym osoba badana nie będzie wiedziała czy telefon działa. Tym razem szukamy wyłącznie mężczyzn, ponieważ w przypadku kobiet mamy do czynienia z większą liczbą trudnych do wyeliminowania zmiennych, które mogłyby zaburzyć wynik badania, jak choćby cykle hormonalne – wyjaśnia dr hab. Grzegorz Tatoń z Zakładu Biofizyki CM UJ.

 

Badania przeprowadzone zostaną w Zakładzie Biofizyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. św. Łazarza 16 w Krakowie oraz w kilku innych jednostkach Collegium Medicum i Szpitala Uniwersyteckiego. Zgłoszenia do projektu badawczego przyjmowane są do 10 grudnia 2019 r. pod numerem telefonu: 12 6199 681.