Linie uskoków trzęsienia ziemi w Turcji zmapowane z kosmosu

https://cms.radiokrakow.pl/admin.php/article/new?type=broadcast
https://cms.radiokrakow.pl/admin.php/article/new?type=broadcast