Jako Polacy pragniemy chronić pamięć o tym, co się wydarzyło na naszych ziemiach
podczas II wojny światowej. Straciliśmy wówczas przeszło 3-milionową społeczność Żydów
polskich. Nie możemy – i nie chcemy – o nich zapomnieć. Ich pamięci poświęcimy koncert,
w którym wystąpią: zespół Jarmuła Band i chór z Japonii jako gość specjalny.

Młodzi Japończycy przyjeżdżają do Polski, aby wziąć udział w Marszu Żywych. Następnego
dnia wystąpią z repertuarem pieśni w języku hebrajskim." Gośćmi programu są Maryla i Ireneusz Czudakowie z Fundacji Polania