Bądź moim natchnieniem, 
że świat zmienię przeświadczeniem 
pięknym bądź, bo skąd mam je wziąć? 
Zły czas unieważnij, 
daj blask mojej wyobraźni, 
myślom mym bądź, jak czuły rym...