Masowa produkcja plastiku  rozpoczęła się w latach 60. ubiegłego stulecia. Butelki, opakowania, foliowe woreczki - odpady plastikowy zaczęły trafiać do środowiska i je zanieczyszczać . Od tamtego czasu obecność cząstek plastiku stwierdzono w wodach morskich i śródlądowych na całym świecie. Plastikowa butelka, którą ktoś wrzuci do potoku w Tatrach, może po kilkunastu latach zamienić się w mikroplastik, przepłynąć w dół i zostać wypita przez kogoś np. w Warszawie. Dr Maciej Liro z Instytutu Ochrony Przyrody PAN postanowił zbadać ile plastikowych odpadów trafia do karpackich rzek i jak i gdzie sę one transportowane. Naukowcy zbadają odcinki na :Dunajcu, Wildze i Białej i jednym z dopływów Raby.