Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

Audycja z dn.24.02.2019 r.

Pont du Gard - Francja (fot.Wikipedia)

 

Ceniony popularyzator nauki prof. RYSZARD TADEUSIEWICZ z Akademii Górniczo - Hutniczej, podkreśla wysoki poziom sztuki inżynierskiej w starożytnym Rzymie. Dzięki niej powstały wspaniałe i jakże praktyczne wówczas rzymskie akwedukty.

W Cesrastwie Rzymskim było ich 800, o długości 5 tysięcy kilometrów, a do Rzymu  wodę doprowadzało 11 akweduktów o długości 420 km.

W okresie największego rozkiwtu Imperium Rzymskiego, do milionowego Rzymu z gór docierał milion metrów sześciennych wody na dobę!!

Posłuchaj!

DRWĘCA ( fot 1bumer/Wikipedia).

 

Prof. STEFAN WITOLD ALEXANDROWICZ z Polskiej Akademii Umiejętności omawia naukowy dorobek geografa WŁADYSŁAWA NIEWIAROWSKIEGO (1924 - 2015) urodzonego w Ciukantowiczach koło Baranowicz, w województwie nowogródzkim.

Po II wojnie światowej związał się z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu i specjalizował się w geografii fizycznej, geologii i paleogeografii czwartorzędu oraz geomorfologii.

Publikował między innymi na temat morfologii oraz rozwoju pradoliny i doliny dolnej Drwęcy.

Posłuchaj!

 


 

 


 

 

Enigma ( fot.Wikipedia)

 


Matematycy z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr KRZYSZTOF CIESIELSKI i dr ZDZISŁAW POGODA przypominają zasługi polskich kryptologów w przełamaniu  szyfrogramów  "Enigmy" - niemieckiej maszyny szyfrującej.
Posłuchaj!
 

 

Autor:
Jan Stępień

Wyślij opinię na temat artykułu

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię